Dit zijn de andere website van Boehringer Ingelheim .

Novem®20 en Novem®40

Novem®20 en Novem®40


Novem 20 en Novem 40 zijn een ontstekingsremmers met zowel pijnstillende, ontstekingsremmende, als koortsverlagende eigenschappen. De werkzame stof van Novem 20 en Novem 40 is meloxicam. Novem is uitsluitend verkrijgbaar op recept van uw dierenarts en is beschikbaar in meerdere verpakkingsgroottes.

De Indicaties zijn:

  • Luchtweg infecties
  • Diarree
  • Mastitis
  • Onthoornen

Acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, indien passend, om de klinische symptomen te verminderen bij rundvee. Diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, indien passend, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee. Bij de behandeling van mastitis. De verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Meer informatie

Bijsluiter