Dit zijn de andere website van Boehringer Ingelheim .

Bovela® vaccinatiespuit

Bovela® vaccinatiespuit


Praktische verlengde spuit voor het vaccineren met Bovela (inclusief slang).

Vraag uw account manager om meer informatie.

Meer informatie

Informatie voor dierenartsen

    Bijsluiter