Veehouders

Nieuwsbrief veehouders - Oktober 2018

Ubroseal®; de praktische toepassing van een teatsealer! 

  • Met behulp van de flexi-cap, kunt u een korte of lange injector punt gebruiken. Bij het verwijderen van de dop kunt u met het afbreken van alleen het bovenste kleine dopje de korte punt van de injector gebruiken. Opmerkelijk: Niet alle teatsealers hebben de flexi-cap, Ubroseal wel.
  • Het advies is om de korte punt van de injector te bruiken. Dit is beter voor het slotgat en het tepelkanaal en geeft meer kans op een hygiënische toediening.
  • Om het toedienen prettiger te maken voor de duim en pols, hoeft de blauwe zuiger niet tot het eind ingedrukt te worden.

 

Vraag uw dierenarts naar de geplastificeerde instructiekaarten om een teatsealer succesvol toe te passen. U kunt deze hier ook downloaden.

               

 

 

 

Behandeling met eerste keus injector is een juiste keus

Kernpraktijken Rundvee en Boehringer Ingelheim Animal Health hebben een prevalentiestudie gedaan om beter zicht te krijgen op de verschillende verwekkers van klinische mastitis. Kernpraktijken Rundvee is een vereniging van 13 dierenartsenpraktijken verdeeld over Nederland. Samen werken zij aan een goede diergezondheid en een optimaal dierenwelzijn.

Doel van dit onderzoek was in kaart te brengen welke verwekkers gevonden worden bij een graad 1, graad 2 of graad 3 mastitis, om zo tot een juiste therapiekeuze te komen. De veehouders werd geadviseerd graad 1 en 2 mastitis met een nieuwe eerste keus penicilline injector te behandelen en graad 3 mastitis zoals gebruikelijk volgens het bedrijfsbehandelplan. Het geven van een pijnstiller werd geadviseerd bij elke klinische mastitis (graad 1, 2 en 3). In totaal werden 412 melkmonsters onderzocht van 85 veehouders, waarvan de uitslagen zijn weergegeven in Figuur 1.