Veehouders

Nieuwsbrief veehouders - December 2017

Nieuws over BVD!

De laatste weken wordt er veel geschreven over BVD. BVD-uitbraken in Nederland zorgen voor grote schade bij de getroffen bedrijven en voor onrust onder veehouders. Tegelijkertijd is de vorming van een nationaal beleid omtrent IBR en BVD vooruit geschoven.

Lees meer

 

Wereldwijd eerste keus

Infecties bij mensen met resistente kiemen zijn een zorg voor iedereen. Wereldwijd sterven jaarlijks vele duizenden mensen aan infecties als gevolg van antibioticaresistentie. Om de (verdere) ontwikkeling van resistentie te voorkomen, moet het antibioticagebruik verminderd worden. Dat betekent dat we humaan en veterinair antibiotica alleen moeten inzetten wanneer het echt nodig is; bij de behandeling van zieke mensen en dieren. Daarnaast is het van belang antibiotica zo gericht mogelijk in te zetten. Bij voorkeur een antibioticum die alleen werkzaam is tegen de ziekteverwekker.

Lees meer

Novem

 

Novem®40 mg/ml – dubbel zo geconcentreerd, slechts de helft van het injectievolume nodig t.o.v. Novem®20!

Boehringer Ingelheim introduceert een nieuw lid van de Novem-familie, namelijk Novem40. Novem40 bevat 40mg meloxicam per ml en is dus dubbel zo geconcentreerd als Novem20. Met als voordeel een kleiner, diervriendelijker injectievolume t.o.v. Novem20. Per fles kunnen meer dieren worden behandeld. Met de gunstige prijsverhouding van Novem40 biedt dit een extra voordeel voor u als veehouder. Novem40 is beschikbaar in 50ml en 100ml flacons.