Dit zijn de andere website van Boehringer Ingelheim .


Aandoeningen

BVD

Bovine Viraal Diarree virus (BVDv) is een virus dat grote schade kan aanrichten onder runderen. Het virus kan tot acute problemen leiden, maar is ook berucht omdat het het immuunsysteem aantast waardoor dieren juist meer vatbaar zijn voor andere infecties. Als koeien tijdens de dracht geinfecteerd worden, kunnen drager kalveren ontstaan. De dragers scheiden hun hele leven grote hoeveelheden BVD virus uit en zijn dus een belangrijke besmettingsbron.

Meer over bvd
Aandoeningen

Diarree

Diarree is een vervelend probleem op een bedrijf. Enerzijds zorgt het uiteraard voor veel kosten, men moet eventueel de dierenarts laten komen en medicatie betalen. De kalveren groeien bovendien minder en hebben meer zorg nodig. Gemiddeld sterft 4% van de kalveren die ziek worden, maar uitbraken met 70% sterfte zijn geen uitzondering.

Meer over diarree
Aandoeningen

Luchtwegaandoening

Respiratoire of luchtweg aandoeningen zijn een verzamelnaam voor allerhande infecties veroorzaakt door zowel virussen als bacteriën en vaak een combinatie van beide. De officiële term hiervoor is Bovine Respiratory Disease, afgekort tot BRD.

Meer over luchtwegaandoening
Aandoeningen

Melkziekte

Melkziekte is een stofwisselingsziekte bij melkkoeien. Het wordt veroorzaakt door een acuut gebrek aan calcium in het bloed dat kort vóór of na het afkalven optreedt.

Meer over melkziekte
Aandoeningen

Parasieten

Parasieten zijn organismen die voortbestaan ten koste van hun gastheer. Er zijn interne en externe parasieten, ofwel parasieten die in het lichaam van de gastheer leven en parasieten die op de huid van de gastheer verblijven. Bij herkauwers denken we bij interne parasieten aan wormen, zoals maagdarmwormen of longwormen, en bij externe parasieten aan bijvoorbeeld schurft of luizen.

Meer over parasieten